Ładowanie strony
verif
Wyszukaj kontrahenta w naszej bazie danych

X Należy wpisać min. 3 znaki aby rozpocząć wyszukiwanie.

APOPHARMA SP Z O O


NIP:5862265934

REGON:221191960

KRS:0000380658

 • Adres:

  Ul. Wójta Radtkego 49/51

  81-355 Gdynia

  POMORSKIE

  Zobacz na mapie

 • Branża - PKD:
  • Farmacja, kosmetyki
  • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)
  • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
  • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z)
 • Branża - SIC:
  • Farmacja, kosmetyki
  • Preparaty farmaceutyczne (28340000)
  • Składowanie i magazynowanie (42250000)
  • Sklepy, niesklasyfikowane (53990000)
  • Sklepy spożywcze, niesklasyfikowane (54990000)
  • Apteki (59120000)
  • Domy katalogowej sprzedaży wysyłkowej (59610000)
  • Aparatura medyczna oraz zaopatrzenie (59990900)
  • Kosmetyki (59991301)
  • Usługi brokerskie (62110000)
  • Usługi medyczne, niesklasyfikowane (80990000)

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA NA GIEŁDZIE WIERZYTELNOŚCI

 • Liczba:1Wartość:998116.71 PLN
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

Raport ze wszystkich BIGów na temat danej firmy.

Zamów raport
Raport jest pobierany z wybranych biur informacji gospodarczej.

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli
Wyczerpany limit
Limit pobranych raportów z BIG został wykorzystany, zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem. Czy chcesz pobrać raport?

UREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
       *Zapłacone zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

DANE KONTAKTOWE

DANE ADRESOWE:

APOPHARMA SP Z O O

 • Ul. Wójta Radtkego 49/51
 • 81-355 Gdynia
 • POMORSKIE

NIEUREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Wierzytelności niezapłacone przez kontrahenta

 • Liczba:1Wartość:998116.71 PLN
Nazwa wierzyciela Forma Lokalizacja Ilość dni po terminie Wartość brutto wierzytelności Giełda Wierzytelności ERIF BIG SA
GDYNIA 2740 dni 998116.71 PLN TAK Aby zobaczyć szczegóły zarejestruj się

Źródło: Giełda Wierzytelności VERIF.PL, ERIF BIG S.A.

UREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Moje wierzytelności zapłacone przez moich kontrahentów

Więcej informacji o ERIF BIG S.A. Więcej informacji o Giełdzie Wierzytelności VERIF.pl Raport Wywiadowni Gospodarczej Raport ERIF BIG S.A.
 • Sprawdzaj i monitoruj kontrahentów oraz konkurencję
 • Nierzetelne firmy wpisz do rejestru dłużników ERIF
 • Niezapłacone faktury wystaw na Giełdę Wierzytelności
Bezpłatna rejestracja
 • Forma prawna:

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • NIP:

  5862265934

 • KRS:

  0000380658

 • REGON

  221191960

 • Branża - PKD:
  • Farmacja, kosmetyki
  • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)
  • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
  • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z)
 • Branża - SIC:
  • Farmacja, kosmetyki
  • Preparaty farmaceutyczne (28340000)
  • Składowanie i magazynowanie (42250000)
  • Sklepy, niesklasyfikowane (53990000)
  • Sklepy spożywcze, niesklasyfikowane (54990000)
  • Apteki (59120000)
  • Domy katalogowej sprzedaży wysyłkowej (59610000)
  • Aparatura medyczna oraz zaopatrzenie (59990900)
  • Kosmetyki (59991301)
  • Usługi brokerskie (62110000)
  • Usługi medyczne, niesklasyfikowane (80990000)

pobierz odpis krs

Bezpłatnie

UDZIAŁOWCY / AKCJONARIUSZE*Pełne informacje dostępne w raporcie płatnym

  Doz S A
  Herbapro Sp Z O O

POWIĄZANIA OSOBOWE

  Prezes Zarządu: Pani Karolina Gąsior
  Wiceprezes Zarządu: Pan Igor Wojciech Jachorski
  Wiceprezes Zarządu: Pan Tomasz Kuciński

Raport Wywiadowni Gospodarczej na temat powiązań danej firmy. Sprawdź co zawiera raport

Zobacz cennik

Certyfikat Pewny Kontrahent

 • Status certyfikatu:

  Firma nie korzysta z Certyfikatu Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT.

 • Data wystawienia:
 • Certyfikat Pewny Kontrahent jest potwierdzeniem wiarygodności biznesowej oraz płatniczej firmy. Certyfikat Pewny Kontrahent to doskonały sposób aby zakomunikować swoim kontrahentom swoje atuty.

 • Kryteria Certyfikatu Wiarygodności
 • Brak negatywnych informacji w ERIF BIG S.A.
 • Brak wystawionych na sprzedaż zobowiązań na Giełdzie Wierzytelności VERIF
 • Prowadzona działalność co najmniej 6 miesięcy
 • Dowiedź się więcej na temat Certyfikatu Wiarygodności Pewny Kontrahent.