Ładowanie strony
verif
Wyszukaj kontrahenta w naszej bazie danych

X Należy wpisać min. 3 znaki aby rozpocząć wyszukiwanie.

BIURO PRAWNO RACHUNKOWE CERTYFIKAT ROMAN JĘDRZEJCZAK


NIP:5840100947

REGON:190042873

 • Adres:

  Bitwy Pod Lenino 56

  80-809 Gdańsk

  POMORSKIE

  Zobacz na mapie

 • Branża - PKD:
  • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
  • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
  • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
  • Działalność prawnicza (69.10.Z)
  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
 • Branża - SIC:
  • Konserwacja budynków z wyjątkiem napraw (73490102)
  • Usługi związane z wypełnianiem formularzy podatkowych (72910000)
  • Rachunkowość, księgowość, audyt (87210000)
  • Gospodarstwa rolne produkcji roślinnej (01910000)
  • Przedsiębiorstwa budowlane (15310000)
  • Administratorzy nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych (65120000)
  • Agenci i kierownicy rynku nieruchomości (65310000)
  • Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane (73890000)
  • Porady prawne (81110000)
  • Usługi związane z zarządzaniem (87410000)
  • Usługi doradcze związane z zarządzaniem (87420000)
  • Doradztwo gospodarcze, niesklasyfikowane (87480000)

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA NA GIEŁDZIE WIERZYTELNOŚCI

 • Liczba:1Wartość:1122.93 PLN
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

Raport ze wszystkich BIGów na temat danej firmy.

Zamów raport
Raport jest pobierany z wybranych biur informacji gospodarczej.

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli
Wyczerpany limit
Limit pobranych raportów z BIG został wykorzystany, zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem. Czy chcesz pobrać raport?

UREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
       *Zapłacone zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

DANE KONTAKTOWE

DANE ADRESOWE:

BIURO PRAWNO RACHUNKOWE CERTYFIKAT ROMAN JĘDRZEJCZAK

 • Bitwy Pod Lenino 56
 • 80-809 Gdańsk
 • POMORSKIE

NIEUREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Wierzytelności niezapłacone przez kontrahenta

 • Liczba:1Wartość:1122.93 PLN
Nazwa wierzyciela Forma Lokalizacja Ilość dni po terminie Wartość brutto wierzytelności Giełda Wierzytelności ERIF BIG SA
Gdańsk 4678 dni 1122.93 PLN TAK Aby zobaczyć szczegóły zarejestruj się

Źródło: Giełda Wierzytelności VERIF.PL, ERIF BIG S.A.

UREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Moje wierzytelności zapłacone przez moich kontrahentów

Więcej informacji o ERIF BIG S.A. Więcej informacji o Giełdzie Wierzytelności VERIF.pl Raport Wywiadowni Gospodarczej Raport ERIF BIG S.A.
 • Sprawdzaj i monitoruj kontrahentów oraz konkurencję
 • Nierzetelne firmy wpisz do rejestru dłużników ERIF
 • Niezapłacone faktury wystaw na Giełdę Wierzytelności
Bezpłatna rejestracja
 • Forma prawna:

  -

 • NIP:

  5840100947

 • REGON

  190042873

 • Branża - PKD:
  • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
  • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
  • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
  • Działalność prawnicza (69.10.Z)
  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
 • Branża - SIC:
  • Konserwacja budynków z wyjątkiem napraw (73490102)
  • Usługi związane z wypełnianiem formularzy podatkowych (72910000)
  • Rachunkowość, księgowość, audyt (87210000)
  • Gospodarstwa rolne produkcji roślinnej (01910000)
  • Przedsiębiorstwa budowlane (15310000)
  • Administratorzy nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych (65120000)
  • Agenci i kierownicy rynku nieruchomości (65310000)
  • Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane (73890000)
  • Porady prawne (81110000)
  • Usługi związane z zarządzaniem (87410000)
  • Usługi doradcze związane z zarządzaniem (87420000)
  • Doradztwo gospodarcze, niesklasyfikowane (87480000)

pobierz odpis krs

Bezpłatnie

Raport Wywiadowni Gospodarczej na temat powiązań danej firmy. Sprawdź co zawiera raport

Zobacz cennik

Certyfikat Pewny Kontrahent

 • Status certyfikatu:

  Firma nie korzysta z Certyfikatu Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT.

 • Data wystawnienia:
 • Certyfikat Pewny Kontrahent jest potwierdzeniem wiarygodności biznesowej oraz płatniczej firmy. Certyfikat Pewny Kontrahent to doskonały sposób aby zakomunikować swoim kontrahentom swoje atuty.

 • Kryteria Certyfikatu Wiarygodności
 • Brak negatywnych informacji w ERIF BIG S.A.
 • Brak wystawionych na sprzedaż zobowiązań na Giełdzie Wierzytelności VERIF
 • Prowadzona działalność co najmniej 6 miesięcy
 • Dowiedź się więcej na temat Certyfikatu Wiarygodności Pewny Kontrahent.