Ładowanie strony
verif
Wyszukaj kontrahenta w naszej bazie danych

X Należy wpisać min. 3 znaki aby rozpocząć wyszukiwanie.

BOSCA SP Z O O


NIP:5252571153

REGON:146970120

KRS:0000484323

 • Adres:

  Ul. Świętokrzyska 30/63

  00-116 Warszawa

  MAZOWIECKIE

  Zobacz na mapie

 • Branża - PKD:
  • Gastronomia
  • Produkcja odzieży skórzanej (14.11.Z)
  • Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z)
  • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)
  • Produkcja bielizny (14.14.Z)
  • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)
  • Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z)
  • Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z)
  • Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z)
  • Handel energią elektryczną (35.14.Z)
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
  • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
  • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)
  • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)
  • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)
  • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z)
  • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z)
  • Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z)
  • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z)
  • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z)
  • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z)
  • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z)
  • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z)
  • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z)
  • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)
  • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)
  • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)
  • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z)
  • Sprzedaż hurtowa obrabiarek (46.62.Z)
  • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (46.63.Z)
  • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (46.64.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)
  • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
  • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)
  • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)
  • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
  • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)
  • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
  • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z)
  • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.26.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
  • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
  • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
  • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z)
  • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z)
  • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)
  • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)
  • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z)
  • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)
  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
  • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
  • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z)
  • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)
  • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z)
  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)
  • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)
  • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)
  • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)
  • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
  • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
  • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z)
  • Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)
  • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
  • Transport drogowy towarów (49.41.Z)
  • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z)
  • Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z)
  • Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z)
  • Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z)
  • Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z)
  • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
  • Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A)
  • Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B)
  • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z)
  • Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A)
  • Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B)
  • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)
  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
  • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z)
  • Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z)
  • Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
  • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
  • Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
  • Wydawanie książek (58.11.Z)
  • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
  • Wydawanie gazet (58.13.Z)
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
  • Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
  • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)
  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
  • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z)
  • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
  • Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
  • Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)
  • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)
  • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
  • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
  • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
  • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
  • Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
  • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
  • Działalność portali internetowych (63.12.Z)
  • Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
  • Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
  • Leasing finansowy (64.91.Z)
  • Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
  • Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
  • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
  • Działalność fotograficzna (74.20.Z)
  • Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
  • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
  • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
  • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)
  • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (77.22.Z)
  • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)
  • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z)
  • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
  • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
  • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z)
  • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z)
  • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
  • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
  • Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z)
  • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
  • Działalność agentów turystycznych (79.11.A)
  • Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)
  • Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
  • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A)
  • Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B)
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C)
  • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
  • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)
  • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
  • Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
  • Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
  • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)
  • Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)
  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
  • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z)
  • Nauka języków obcych (85.59.A)
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z)
  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z)
  • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
  • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
  • Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
  • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
  • Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
  • Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
  • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
  • Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
  • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
 • Branża - SIC:
  • Gastronomia
  • Restauracja z potrawami narodowymi (58120100)
  • Agencje reklamowe (73110000)

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA NA GIEŁDZIE WIERZYTELNOŚCI

 • Podmiot nie figuruje na Giełdzie Wierzytelności.
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

Raport ze wszystkich BIGów na temat danej firmy.

Zamów raport
Raport jest pobierany z wybranych biur informacji gospodarczej.

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli
Wyczerpany limit
Limit pobranych raportów z BIG został wykorzystany, zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem. Czy chcesz pobrać raport?

UREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
       *Zapłacone zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

DANE KONTAKTOWE

DANE ADRESOWE:

BOSCA SP Z O O

 • Ul. Świętokrzyska 30/63
 • 00-116 Warszawa
 • MAZOWIECKIE

NIEUREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Wierzytelności niezapłacone przez kontrahenta

UREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Moje wierzytelności zapłacone przez moich kontrahentów

Więcej informacji o ERIF BIG S.A. Więcej informacji o Giełdzie Wierzytelności VERIF.pl Raport Wywiadowni Gospodarczej Raport ERIF BIG S.A.
 • Sprawdzaj i monitoruj kontrahentów oraz konkurencję
 • Nierzetelne firmy wpisz do rejestru dłużników ERIF
 • Niezapłacone faktury wystaw na Giełdę Wierzytelności
Bezpłatna rejestracja
 • Forma prawna:

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • NIP:

  5252571153

 • KRS:

  0000484323

 • REGON

  146970120

 • Branża - PKD:
  • Gastronomia
  • Produkcja odzieży skórzanej (14.11.Z)
  • Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z)
  • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)
  • Produkcja bielizny (14.14.Z)
  • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)
  • Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z)
  • Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z)
  • Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z)
  • Handel energią elektryczną (35.14.Z)
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
  • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
  • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)
  • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)
  • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)
  • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z)
  • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z)
  • Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z)
  • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z)
  • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z)
  • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z)
  • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z)
  • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z)
  • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z)
  • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)
  • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)
  • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)
  • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z)
  • Sprzedaż hurtowa obrabiarek (46.62.Z)
  • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (46.63.Z)
  • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (46.64.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)
  • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
  • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)
  • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)
  • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
  • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)
  • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
  • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z)
  • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.26.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
  • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
  • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
  • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z)
  • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z)
  • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)
  • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)
  • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z)
  • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)
  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
  • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
  • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z)
  • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)
  • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z)
  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)
  • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)
  • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)
  • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)
  • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
  • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
  • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z)
  • Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)
  • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
  • Transport drogowy towarów (49.41.Z)
  • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z)
  • Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z)
  • Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z)
  • Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z)
  • Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z)
  • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
  • Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A)
  • Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B)
  • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z)
  • Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A)
  • Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B)
  • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)
  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
  • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z)
  • Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z)
  • Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
  • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
  • Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
  • Wydawanie książek (58.11.Z)
  • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
  • Wydawanie gazet (58.13.Z)
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
  • Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
  • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)
  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
  • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z)
  • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
  • Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
  • Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)
  • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)
  • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
  • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
  • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
  • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
  • Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
  • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
  • Działalność portali internetowych (63.12.Z)
  • Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
  • Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
  • Leasing finansowy (64.91.Z)
  • Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
  • Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
  • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
  • Działalność fotograficzna (74.20.Z)
  • Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
  • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
  • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
  • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)
  • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (77.22.Z)
  • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)
  • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z)
  • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
  • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
  • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z)
  • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z)
  • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
  • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
  • Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z)
  • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
  • Działalność agentów turystycznych (79.11.A)
  • Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)
  • Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
  • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A)
  • Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B)
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C)
  • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
  • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)
  • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
  • Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
  • Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
  • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)
  • Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)
  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
  • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z)
  • Nauka języków obcych (85.59.A)
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z)
  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z)
  • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
  • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
  • Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
  • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
  • Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
  • Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
  • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
  • Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
  • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
 • Branża - SIC:
  • Gastronomia
  • Restauracja z potrawami narodowymi (58120100)
  • Agencje reklamowe (73110000)

pobierz odpis krs

Bezpłatnie

UDZIAŁOWCY / AKCJONARIUSZE*Pełne informacje dostępne w raporcie płatnym

  Udziałowcy
  Dżesika Karolina Gemska

POWIĄZANIA OSOBOWE

  Prezes Zarządu: Pan Mirosław Karski

Raport Wywiadowni Gospodarczej na temat powiązań danej firmy. Sprawdź co zawiera raport

Zobacz cennik

Certyfikat Pewny Kontrahent

 • Status certyfikatu:

  Firma nie korzysta z Certyfikatu Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT.

 • Data wystawienia:
 • Certyfikat Pewny Kontrahent jest potwierdzeniem wiarygodności biznesowej oraz płatniczej firmy. Certyfikat Pewny Kontrahent to doskonały sposób aby zakomunikować swoim kontrahentom swoje atuty.

 • Kryteria Certyfikatu Wiarygodności
 • Brak negatywnych informacji w ERIF BIG S.A.
 • Brak wystawionych na sprzedaż zobowiązań na Giełdzie Wierzytelności VERIF
 • Prowadzona działalność co najmniej 6 miesięcy
 • Dowiedź się więcej na temat Certyfikatu Wiarygodności Pewny Kontrahent.