Ładowanie strony
verif
Wyszukaj kontrahenta w naszej bazie danych

X Należy wpisać min. 3 znaki aby rozpocząć wyszukiwanie.

MAGNIFICENT KRZYSZTOF JASIŃSKI


NIP:5262331315

REGON:142901820

 • Adres:

  Kaszubska 12/19

  05-091 Ząbki

  MAZOWIECKIE

  Zobacz na mapie

 • Branża - PKD:
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
  • Tynkowanie (43.31.Z)
  • Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
  • Malowanie i szklenie (43.34.Z)
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
  • Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
  • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
  • Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)
  • Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
  • Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
  • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
 • Branża - SIC:
  • Czytelnie i inne organizacje kulturalne (86990200)
  • Sprzedaż bezpośrednia (59630000)
  • Przedsiębiorstwa budowlane (15310000)
  • Budownictwo ciężkie, niesklasyfikowane (16290000)
  • Prace malarskie i tapetowanie (17210000)
  • Prace elektryczne (17310000)
  • Prace tynkarskie i izolacyjne (17420000)
  • Prace glazurnicze (17430000)
  • Prace stolarskie (17510000)
  • Prace posadzkarskie i parkieciarskie (17520000)
  • Prace dekarskie, blacharskie i elewacyjne (17610000)
  • Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe (17950000)
  • Prace instalacyjne (17960000)
  • Prace specjalistyczne, niesklasyfikowane (17990000)
  • Usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu lotniczego (42150000)
  • Artykuły trwałe, niesklasyfikowane (50990000)
  • Sklepy, niesklasyfikowane (53990000)
  • Domy katalogowej sprzedaży wysyłkowej (59610000)
  • Brokerzy i maklerzy giełd towarowych (62210000)
  • Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego (73780000)
  • Usługi architektoniczne (87120000)

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA NA GIEŁDZIE WIERZYTELNOŚCI

 • Podmiot nie figuruje na Giełdzie Wierzytelności.
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

Raport ze wszystkich BIGów na temat danej firmy.

Zamów raport
Raport jest pobierany z wybranych biur informacji gospodarczej.

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli
Wyczerpany limit
Limit pobranych raportów z BIG został wykorzystany, zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem. Czy chcesz pobrać raport?

UREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
       *Zapłacone zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

DANE KONTAKTOWE

DANE ADRESOWE:

MAGNIFICENT KRZYSZTOF JASIŃSKI

 • Kaszubska 12/19
 • 05-091 Ząbki
 • MAZOWIECKIE

NIEUREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Wierzytelności niezapłacone przez kontrahenta

UREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Moje wierzytelności zapłacone przez moich kontrahentów

Więcej informacji o ERIF BIG S.A. Więcej informacji o Giełdzie Wierzytelności VERIF.pl Raport Wywiadowni Gospodarczej Raport ERIF BIG S.A.
 • Sprawdzaj i monitoruj kontrahentów oraz konkurencję
 • Nierzetelne firmy wpisz do rejestru dłużników ERIF
 • Niezapłacone faktury wystaw na Giełdę Wierzytelności
Bezpłatna rejestracja
 • Forma prawna:

  -

 • NIP:

  5262331315

 • REGON

  142901820

 • Branża - PKD:
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
  • Tynkowanie (43.31.Z)
  • Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
  • Malowanie i szklenie (43.34.Z)
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
  • Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
  • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
  • Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)
  • Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
  • Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
  • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
 • Branża - SIC:
  • Czytelnie i inne organizacje kulturalne (86990200)
  • Sprzedaż bezpośrednia (59630000)
  • Przedsiębiorstwa budowlane (15310000)
  • Budownictwo ciężkie, niesklasyfikowane (16290000)
  • Prace malarskie i tapetowanie (17210000)
  • Prace elektryczne (17310000)
  • Prace tynkarskie i izolacyjne (17420000)
  • Prace glazurnicze (17430000)
  • Prace stolarskie (17510000)
  • Prace posadzkarskie i parkieciarskie (17520000)
  • Prace dekarskie, blacharskie i elewacyjne (17610000)
  • Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe (17950000)
  • Prace instalacyjne (17960000)
  • Prace specjalistyczne, niesklasyfikowane (17990000)
  • Usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu lotniczego (42150000)
  • Artykuły trwałe, niesklasyfikowane (50990000)
  • Sklepy, niesklasyfikowane (53990000)
  • Domy katalogowej sprzedaży wysyłkowej (59610000)
  • Brokerzy i maklerzy giełd towarowych (62210000)
  • Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego (73780000)
  • Usługi architektoniczne (87120000)

pobierz odpis krs

Bezpłatnie

Raport Wywiadowni Gospodarczej na temat powiązań danej firmy. Sprawdź co zawiera raport

Zobacz cennik

Certyfikat Pewny Kontrahent

 • Status certyfikatu:

  Firma nie korzysta z Certyfikatu Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT.

 • Data wystawienia:
 • Certyfikat Pewny Kontrahent jest potwierdzeniem wiarygodności biznesowej oraz płatniczej firmy. Certyfikat Pewny Kontrahent to doskonały sposób aby zakomunikować swoim kontrahentom swoje atuty.

 • Kryteria Certyfikatu Wiarygodności
 • Brak negatywnych informacji w ERIF BIG S.A.
 • Brak wystawionych na sprzedaż zobowiązań na Giełdzie Wierzytelności VERIF
 • Prowadzona działalność co najmniej 6 miesięcy
 • Dowiedź się więcej na temat Certyfikatu Wiarygodności Pewny Kontrahent.