Ładowanie strony
verif

Cennik umów w wersji elektronicznej i pisemnej Powrót


Usługi VERIF.PL (ceny netto) Umowa w formie elektronicznej Umowa w formie pisemnej
Przedpłata za usługi Niski abonament Przedpłata za usługi Niski abonament
Powrót Zarejestruj się Zarejestruj się Skontaktuj się Skontaktuj się
Sprawdzanie i weryfikacja bezpłatne bezpłatne bezpłatne bezpłatne
Bazy danych KRS / CEIDG tak tak tak tak
Podmioty i osoby zarejestrowane w KRS dane podstawowe dane podstawowe dane rozszerzone dane rozszerzone
Jednoosobowe działalności gospodarcze dane podstawowe dane podstawowe dane podstawowe dane rozszerzone
Ilość sprawdzeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Odpis KRS / CEIDG bezpłatnie / ms.gov.pl bezpłatnie / ms.gov.pl bezpłatnie / ms.gov.pl bezpłatnie / ms.gov.pl
Bazy danych rejestru dłużników ERIF nie nie tak tak
Bazy danych Giełda Wierzytelności VERIF.PL tak tak tak tak
Ilość sprawdzeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Raport na temat własnej firmy bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Raport Wywiadowni Gospodarczej - STANDARD nie nie 22 zł 12 zł
Raport Wywiadowni Gospodarczej - PREMIUM nie nie 230 zł 230 zł
Monitorowanie Kontrahentów bezpłatne bezpłatne bezpłatne bezpłatne
Bazy danych KRS tak tak tak tak
Rejestr dłużników ERIF nie nie tak tak
Giełda Wierzytelności VERIF.PL tak tak tak tak
Ilość monitorowanych podmiotów bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Monitoring własnej firmy bezpłatne bezpłatne bezpłatne bezpłatne
Rejestr Zapytań z rejestru dłużników ERIF nie nie bezpłatne bezpłatne
Zgłoszenie dłużników bezpłatne bezpłatne bezpłatne bezpłatne
Rejestr dłużników ERIF nie nie tak tak
Giełda Wierzytelności VERIF.PL tak tak tak tak
Ilość zgłoszeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Promowanie ogłoszeń o sprzedaży wierzytelności 7 dni 7 dni 7 dni 7 dni
Strona główna serwisu VERIF.PL 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł
Lista ogłoszeń na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł
Pogrubienie czcionki na liście 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Podświetlenie wiersza na liście 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł
Wycofanie dłużników 50 zł bezpłatne 50zł bezpłatne
Rejestr dłużników ERIF nie nie tak tak
Giełda Wierzytelności VERIF.PL tak tak tak tak
Wycofanie na wniosek dłużnika 100 zł 50 zł 100 zł 50 zł
Pozytywne informacje o płatniku nie nie bezpłatne bezpłatne
Ilość zgłoszeń pozytywnych informacji - - bez ograniczeń bez ograniczeń
Imienne pieczątki prewencyjne 100 zł (stempel) 75 zł (stempel) 100 zł (stempel) 75 zł (stempel)
Rejestr dłużników ERIF nie nie tak tak
Giełda Wierzytelności VERIF.PL tak tak tak tak
Wersje elektroniczne pieczątek bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Wezwania i zawiadomienia dłużników bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Wzory wezwań i ostrzeżeń dłużników bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Zawiadomienia dłużników listownie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Zawiadomienia dłużników telefonicznie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Zawiadomienia dłużników za pomocą wiadomości SMS bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Jednorazowa opłata pakietowa
150 zł
bezpłatnie
125 zł
bezpłatnie
150 zł 125 zł
Aktywacja tak tak tak tak
Wybrana imienna pieczątka prewencyjna w wersji elektronicznej tak tak tak tak
Indywidualny opiekun tak tak tak tak
Szkolenie tak tak tak tak
Opłata roczna / miesięczna 175 zł / rocznie 50 zł / miesięcznie 500 zł / rocznie 200 zł / miesięcznie
Minimalny okres umowy 12 miesięcy 3 miesiące 12 miesięcy 3 miesiące
Okres wypowiedzenia 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc
Ilość dodatkowych użytkowników do 3 do 5 do 3 do 5
Opłata za dodatkowego użytkownika 100 zł / rocznie 25 zł miesięcznie 100 zł / rocznie 25 zł miesięcznie
Obsługa posprzedażowa
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Certyfikat PEWNY KONTRAHENT nie nie tak tak
Opłata roczna za Certyfikat - - 600 zł / rocznie bezpłatnie
Aktywacja jednorazowa Certyfikatu - -
100 zł 100 zł
Dyplom Certyfikatu w oprawie
- 100 zł / szt 75 zł / szt
Elektroniczny dyplom, widgety i logotypy - - bezpłatnie bezpłatnie
Weryfikacja online - - bezpłatnie bezpłatnie
Wizytówka firmy w portalu - - bezpłatnie bezpłatnie
Minimalny okres umowy - - 12 miesięcy 3 miesiące
Okres wypowiedzenia - - 1 miesiąc 1 miesiąc
Obsługa posprzedażowa
- - bezpłatnie bezpłatnie