Ładowanie strony
verif

GK KRUK S.A.

KRUK S.A. od wielu lat jest liderem branży zarządzania wierzytelnościami i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie jak i obrotu wierzytelnościami. Dzięki KRUK S.A. rękę na pulsie należności trzymają banki, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele i inne instytucje finansowe, operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej, telewizyjne platformy cyfrowe oraz telewizje kablowe. KRUK współpracuje także ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zakładami energetycznymi, firmami dystrybucyjnymi i handlowymi (z sektora FMCG) i innymi podmiotami, których dłużnikami są klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Odzyskując należności KRUK S.A. przywraca je do obrotu gospodarczego, reguluje płynność finansową przedsiębiorstw oraz pobudza koniunkturę rynkową. Dbając o zdrowe finanse swoich Klientów posługuje się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, stawiając na skuteczność oraz wysoką jakość procesów windykacyjnych. Więcej informacji www.kruk.eu

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

kruk ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej, które działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki po uzyskaniu pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach, a także o podmiotach, które terminowo regulują swoje zobowiązania. ERIF działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Zamieszczenie informacji o zadłużeniu w rejestrze dłużników ERIF może utrudnić dłużnikom korzystanie z produktów kredytowych, w tym kredytów bankowych, pożyczek, zakupów ratalnych. Więcej informacji www.erif.pl

ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o.

kruk ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej KRUK, w ramach której powstał serwis VERIF.PL. Serwis ten integruje bazy danych zawierających informacje gospodarcze i oferuje narzędzia do weryfikacji przedsiębiorstw. Jest to pierwsze unikalne rozwiązanie na polskim rynku, w ramach którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z kompleksowych usług i narzędzi wspomagających windykację wierzytelności i zapobiegających powstawaniu zatorów płatniczych. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich firm. Więcej informacji www.verif.pl

Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko

kancelaria raven Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko spółka komandytowa powstała w sierpniu 2006 roku. Jej fundamentem był istniejący wcześniej departament Windykacji Sądowej i Egzekucyjnej KRUK S.A. Silną stroną Kancelarii są ludzie: liczny zespół doświadczonych specjalistów, prawników, radców prawnych i konsultantów. Struktura Kancelarii opiera się na zespołach ekspertów przygotowanych do prowadzenia postępowań podzielonych ze względu na ich charakter oraz etap. RAVEN specjalizuje się w obsłudze wierzytelności. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw daje możliwość zapewnienia klientom Grupy Kapitałowej KRUK najwyższej jakości usług. Pracownicy Kancelarii zapewniają także doradztwo w projektach związanych z nabywaniem i obsługą pakietów wierzytelności, w tym zwłaszcza projektach sekurytyzacyjnych oraz prowadzą procesy due diligence portfeli wierzytelności. Więcej informacji www.kancelariaraven.pl

Spółki zagraniczne

Działalność spółek KRUK International w Rumunii oraz Czechach obejmuje kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami konsumenckimi. Od 2007 roku Grupa KRUK rozpoczęła swoją działalność na rynkach zagranicznych. Pierwszym krajem, w którym powstała zagraniczna placówka Grupy, była Rumunia. Model biznesowy został stworzony w oparciu o rozwiązania sprawdzone na rynku polskim. W ciągu kliku lat KRUK România S.R.L stał się w Rumunii kluczowym graczem w obszarze windykacji na zlecenie oraz zakupów wierzytelności. KRUK România S.R.L współpracuje z największymi bankami ubezpieczycielami i firmami telekomunikacyjnymi. W 2011 roku Grupa KRUK rozpoczęła działalność na rynku czeskim i słowackim, gdzie utworzona została spółka KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. W każdym z krajów celem jest osiągnięcie pozycji wiodącego gracza zarówno w segmencie inkasa, jak i zakupów pakietów wierzytelności na własny rachunek. Udane powielenie modelu biznesowego Grupy na rynku rumuńskim świadczy o możliwościach jego aplikacji na rynkach zagranicznych i jest w ocenie Spółki potwierdzeniem skuteczności organizacji i strategii Grupy KRUK.

Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę