Ładowanie strony
verif

VERIF.PL - jeden serwis - pełna weryfikacja kontrahenta

Coraz więcej przedsiębiorców poszukuje skutecznych narzędzi prewencyjnych, pomagających zminimalizować ryzyko współpracy z nierzetelnym klientem i odzyskać należności. Gdzie i jak najlepiej weryfikować wiarygodność finansową klienta? Czy istnieje kompleksowe rozwiązanie pozwalające sprawdzić wszystkie informacje dotyczące obecnych lub potencjalnych partnerów biznesowych?

VERIF.PL - jeden serwis - pełna weryfikacja  kontrahenta.

Kilka dni temu ruszył pierwszy na polskim rynku innowacyjny serwis internetowy VERIF.PL, za pośrednictwem którego mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z narzędzi i rozwiązań pomagających w odzyskiwaniu należności i zapobiegających w powstawaniu zatorów płatniczych.

W czasie spowolnienia gospodarczego rzetelność kontrahentów zyskuje na znaczeniu. Dlatego tak ważne staje się sprawdzanie wiarygodności firmy w każdym z możliwych, dostępnych źródeł. Jednym z nich jest biuro informacji gospodarczej. Jak pokazują wyniki „Badania świadomości i opinii o funkcjonowaniu BIG oraz postaw wobec problemu zadłużenia” przeprowadzone przez TNS Polska S.A. na zlecenie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. aż 82% badanych przedsiębiorstw z sektora MŚP korzystających z usług biur informacji gospodarczych sprawdza, czy firma, z którą chcą nawiązać współpracę, jest wypłacalna. Z kolei 80% badanych z tej grupy monitoruje, czy zmienia się sytuacja finansowa firmy, z którą aktualnie współpracują. Dlatego też warto wykorzystywać narzędzia BIG w minimalizowaniu ryzyka współpracy z nierzetelnymi kontrahentami. 

Dodatkowe informacje na temat firm można pozyskać z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczych. Warto także skorzystać z Wywiadowni Gospodarczej Info Veriti Polska, która posiada dostęp do informacji o ponad 2,5 mln firm z Polski i jest cały czas aktualizowana.

Z kolei w przypadku trudności z odzyskaniem należności pomocnym jest  dopisanie danych dłużnika do Rejestru Dłużników ERIF lub zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego sprzedaży wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL.

Skorzystanie ze wszystkich tych rozwiązań z pewnością wymaga poświęcenia czasu i często zawarcia umów z każdym z podmiotów osobno. Dlatego też, aby zminimalizować ilość formalności, powstał serwis VERIF.PL, współpracujący z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A., KRUK S.A. oraz Info Veriti Polska sp. z. o. o.

Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość w jednym miejscu m.in.:  sprawdzić i monitorować wiarygodność płatniczą swoich klientów, dopisać dłużników, by zdyscyplinować ich do zapłaty zaległych płatności  - w Rejestrze Dłużników ERIF, będą mogli pozyskać informacje o swoich dostawcach i partnerach biznesowych z największej w Polsce Wywiadowni Gospodarczej Info Veriti, korzystać z narzędzi prewencyjnych mobilizujących klientów do zapłaty zobowiązania w terminie, m.in. dedykowanej pieczęci prewencyjnej, wzorów pism, czy z Giełdy Wierzytelności VERIF.PL pomagającej w skutecznym odzyskiwaniu niezapłaconych należności.

Dodatkowo w serwisie VERIF.PL każdy przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o specjalny, prestiżowy  Certyfikat Wiarygodności „Pewny Kontrahent”.  Jest on świadectwem na to, że dane przedsiębiorstwo dba o płynność finansową i samo wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań, a także honoruje etyczne zasady w biznesie.

Celem VERIF.PL est zaoferowanie kompleksowych usług zapobiegających i ograniczających straty dla przedsiębiorców.
Więcej informacji o zakresie usług. 
Zasady współpracy oraz cennik usług VERIF.PL został przygotowany specjalnie pod możliwości małych i średnich przedsiębiorstw.