Ładowanie strony
verif
Wyszukaj kontrahenta w naszej bazie danych

X Należy wpisać min. 3 znaki aby rozpocząć wyszukiwanie.

Polityka Ochrony Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności Serwisu VERIF.PL

Wydawca serwisu internetowego VERIF.PL

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania przez ERIF Business Solutions ( ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-204), przy ul. Legnickiej 56, zarejestrowaną pod nr 0000245020 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, kapitał zakładowy 100 000,00 zł wpłacony w całości) danych dotyczących użytkowników serwisów internetowych ERIF Business Solutions, w tym serwisu verif.pl, serwisu pewny kontrahent.pl oraz wersji serwisów internetowych ERIF Business Solutions na platformy mobilne.

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez ERIF Business Solutions w wydawanych przez nią serwisach internetowych, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w serwisie verif.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). Jednakże obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części. Ponadto, w celu świadczenia na rzecz użytkowników portalu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach serwisów internetowych ERIF Business Solutions możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu Gazeta.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników ERIF Business Solutions zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Gazeta.pl możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako wydawcy serwisów ERIF Business Solutions nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisów internetowych ERIF Business Solutions., używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwery serwisów internetowych na komputerze użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych serwisów internetowych. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisami internetowymi ERIF Business Solutions a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach serwisów internetowych ERIF Business Solutions, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych ERIF Business Solutions z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach wydawanych przez ERIF Business Solutions serwisów internetowych. 

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych ERIF Business Solutions przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Linki do innych stron internetowych

Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach serwisów internetowych ERIF Business Solutions linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

Nasze zaangażowanie w politykę ochrony prywatności

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako wydawca serwisów internetowych uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisów internetowych ERIF Business Solutions

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszych serwisów internetowych mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników serwisów internetowych.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisów internetowych czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz pocztowy znajdujący się w zakładce kontakt.
 

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. we współpracy z KPMG Audyt sp. z ograniczoną odp...

Po raz kolejny publikujemy dane dotyczące wielkości i struktury bazy Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A...


Wszystkie aktualności