Ładowanie strony
verif
Wyszukaj kontrahenta w naszej bazie danych

X Należy wpisać min. 3 znaki aby rozpocząć wyszukiwanie.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAMA RAFAŁ LIŚKIEWICZ


NIP:9730646860

REGON:977967731

 • Adres:

  Kaczkowskiego 3

  67-100 Nowa Sól

  LUBUSKIE

  Zobacz na mapie

 • Branża - PKD:
  • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)
  • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
  • Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
  • Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
  • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)
  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
  • Tynkowanie (43.31.Z)
  • Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
  • Malowanie i szklenie (43.34.Z)
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
  • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)
  • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A)
  • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z)
  • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z)
  • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
  • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
  • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)
  • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
 • Branża - SIC:
  • Gospodarstwa rolne produkcji roślinnej (01910000)
  • Kawa i herbata (51490900)
  • Tarcica, sklejka i inne wyroby przemysłu drzewnego (50310000)
  • Przedsiębiorstwa budowlane (15310000)
  • Budownictwo przemysłowe (15410000)
  • Budowa dróg i autostrad (16110000)
  • Budowa mostów, tuneli i wiaduktów (16220000)
  • Budownictwo ciężkie, niesklasyfikowane (16290000)
  • Prace malarskie i tapetowanie (17210000)
  • Prace elektryczne (17310000)
  • Prace tynkarskie i izolacyjne (17420000)
  • Prace stolarskie (17510000)
  • Prace posadzkarskie i parkieciarskie (17520000)
  • Prace instalacyjne (17960000)
  • Prace specjalistyczne, niesklasyfikowane (17990000)
  • Wyroby i artykuły metalowe (50510000)
  • Rudy metali, węgiel i inne minerały (50520000)
  • Złom i materiały odpadowe (50930000)
  • Przemysłowy i osobisty papier usługowy (51130000)
  • Podstawowe artykuły spożywcze (51410000)
  • Przetwory mleczne z wyjątkiem przetworów w proszku i przetworów w puszkach (51430000)
  • Wyroby cukiernicze (51450000)
  • Ryby i inne owoce morza (51460000)
  • Mięso i wyroby mięsne (51470000)
  • Świeże owoce i warzywa (51480000)
  • Chemikalia i produkty pochodne (51690000)
  • Produkty naftowe (51720000)
  • Wino i napoje destylowane (51820000)
  • Tytoń i wyroby tytoniowe (51940000)

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA NA GIEŁDZIE WIERZYTELNOŚCI

 • Liczba:1Wartość:1209.40 PLN
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

Raport ze wszystkich BIGów na temat danej firmy.

Zamów raport
Raport jest pobierany z wybranych biur informacji gospodarczej.

NIEUREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
*Nieuregulowane zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli
Wyczerpany limit
Limit pobranych raportów z BIG został wykorzystany, zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem. Czy chcesz pobrać raport?

UREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA W ERIF BIG S.A.

Informacje z ERIF BIG S.A. dostępne tylko dla klientów z umową.
       *Zapłacone zobowiązania danego kontrahenta wobec swoich wierzycieli

DANE KONTAKTOWE

DANE ADRESOWE:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAMA RAFAŁ LIŚKIEWICZ

 • Kaczkowskiego 3
 • 67-100 Nowa Sól
 • LUBUSKIE

NIEUREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Wierzytelności niezapłacone przez kontrahenta

 • Liczba:1Wartość:1209.40 PLN
Nazwa wierzyciela Forma Lokalizacja Ilość dni po terminie Wartość brutto wierzytelności Giełda Wierzytelności ERIF BIG SA
Kolsko 2379 dni 1209.40 PLN TAK Aby zobaczyć szczegóły zarejestruj się

Źródło: Giełda Wierzytelności VERIF.PL, ERIF BIG S.A.

UREGULOWANE WIERZYTELNOŚCI**Moje wierzytelności zapłacone przez moich kontrahentów

Więcej informacji o ERIF BIG S.A. Więcej informacji o Giełdzie Wierzytelności VERIF.pl Raport Wywiadowni Gospodarczej Raport ERIF BIG S.A.
 • Sprawdzaj i monitoruj kontrahentów oraz konkurencję
 • Nierzetelne firmy wpisz do rejestru dłużników ERIF
 • Niezapłacone faktury wystaw na Giełdę Wierzytelności
Bezpłatna rejestracja
 • Forma prawna:

  -

 • NIP:

  9730646860

 • REGON

  977967731

 • Branża - PKD:
  • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)
  • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
  • Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
  • Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
  • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)
  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
  • Tynkowanie (43.31.Z)
  • Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
  • Malowanie i szklenie (43.34.Z)
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
  • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
  • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)
  • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A)
  • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z)
  • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z)
  • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
  • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
  • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)
  • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
 • Branża - SIC:
  • Gospodarstwa rolne produkcji roślinnej (01910000)
  • Kawa i herbata (51490900)
  • Tarcica, sklejka i inne wyroby przemysłu drzewnego (50310000)
  • Przedsiębiorstwa budowlane (15310000)
  • Budownictwo przemysłowe (15410000)
  • Budowa dróg i autostrad (16110000)
  • Budowa mostów, tuneli i wiaduktów (16220000)
  • Budownictwo ciężkie, niesklasyfikowane (16290000)
  • Prace malarskie i tapetowanie (17210000)
  • Prace elektryczne (17310000)
  • Prace tynkarskie i izolacyjne (17420000)
  • Prace stolarskie (17510000)
  • Prace posadzkarskie i parkieciarskie (17520000)
  • Prace instalacyjne (17960000)
  • Prace specjalistyczne, niesklasyfikowane (17990000)
  • Wyroby i artykuły metalowe (50510000)
  • Rudy metali, węgiel i inne minerały (50520000)
  • Złom i materiały odpadowe (50930000)
  • Przemysłowy i osobisty papier usługowy (51130000)
  • Podstawowe artykuły spożywcze (51410000)
  • Przetwory mleczne z wyjątkiem przetworów w proszku i przetworów w puszkach (51430000)
  • Wyroby cukiernicze (51450000)
  • Ryby i inne owoce morza (51460000)
  • Mięso i wyroby mięsne (51470000)
  • Świeże owoce i warzywa (51480000)
  • Chemikalia i produkty pochodne (51690000)
  • Produkty naftowe (51720000)
  • Wino i napoje destylowane (51820000)
  • Tytoń i wyroby tytoniowe (51940000)

pobierz odpis krs

Bezpłatnie

Raport Wywiadowni Gospodarczej na temat powiązań danej firmy. Sprawdź co zawiera raport

Zobacz cennik

Certyfikat Pewny Kontrahent

 • Status certyfikatu:

  Firma nie korzysta z Certyfikatu Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT.

 • Data wystawienia:
 • Certyfikat Pewny Kontrahent jest potwierdzeniem wiarygodności biznesowej oraz płatniczej firmy. Certyfikat Pewny Kontrahent to doskonały sposób aby zakomunikować swoim kontrahentom swoje atuty.

 • Kryteria Certyfikatu Wiarygodności
 • Brak negatywnych informacji w ERIF BIG S.A.
 • Brak wystawionych na sprzedaż zobowiązań na Giełdzie Wierzytelności VERIF
 • Prowadzona działalność co najmniej 6 miesięcy
 • Dowiedź się więcej na temat Certyfikatu Wiarygodności Pewny Kontrahent.