Ładowanie strony
verif

Bazy danych

VERIF.PL korzysta z wiarygodnych baz danych. Zanim przystąpisz do rozmów biznesowych z kontrahentem, dowiedz się, kim jest i jaka jest jego kondycja finansowa.


U nas skorzystasz z baz danych:


Bazy danych Verif.pl


Raport Jednolity – dostęp do bazy ERIF oraz wszystkich polskich BIG

Teraz w portalu VERIF.PL uzyskasz informacje nie tylko z ERIF BIG SA, ale też ze wszystkich innych biur informacji gospodarczej (w skrócie BIG) działających w Polce. Wystarczy, że złożysz jedno zapytanie do ERIF BIG SA, i oznaczysz BIGi z których chcesz otrzymać informacje. ERIF przygotuje i przekaże Ci czytelny raport zawierający wszystkie zebrane od tych BIGów informacje gospodarcze,

Zagwarantuje Ci to większą kompleksowość informacji na temat interesującego Cię przedsiębiorcy, a więc i większe bezpieczeństwo Twojego biznesu.


Baza danych ERIF BIG S.A.

ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej. Do jego zadań należy przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe. Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Źródło: ERIF BIG S.A
Sprawdź raport
Dostęp do danych ERIF jest bezpłatny i bez ograniczeń ilościowych dla klientów posiadających umowę współpracy z VERIF.PL. Dowiedz się więcej o ERIF BIG S.A.


CRIF Sp. z o.o.


Korzystanie z raportów handlowych CRIF - Raport Credit Check Business (CCB) w serwisie Verif.pl:
  • ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji biznesowych,
  • zwiększa bezpieczeństwo transakcji handlowych,
  • pomaga w weryfikacji potencjalnych kontrahentów.
Raporty CRIF - Raport Credit Check Business (CCB) to bogate źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej.

Raporty zawierają informacje z wielu źródeł, zarówno rejestrowych, branżowych oraz typowo marketingowych. Pozwala to na uzyskanie w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych, danych finansowych, zdarzeń prawnych po dane zamieszczone na portalach internetowych.

Podstawową wartością raportu handlowego jest rekomendacja współpracy z danym partnerem handlowym. Raporty stanowią więc wielofunkcyjne narzędzie pozwalające odkrywać obszary podwyższonego ryzyka działalności z konkretnym partnerem handlowym.Baza danych Giełdy Wierzytelności VERIF.PL

Giełda Wierzytelności VERIF.PL to platforma umożliwiająca publikację w Internecie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieuregulowanych wierzytelności. Na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL można zamieścić bezsporne i wymagalne wierzytelności powstałe w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub inną działalnością statutową firmy.
Więcej informacji na temat Giełdy Wierzytelności VERIF.PL

Informacje wystawione na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL są dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników serwisu VERIF.PL. Sprawdź listę długów na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL


Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę