Ładowanie strony
verif

Bazy danych

VERIF.PL korzysta z wiarygodnych baz danych. Zanim przystąpisz do rozmów biznesowych z kontrahentem, dowiedz się, kim jest i jaka jest jego kondycja finansowa.


U nas skorzystasz z baz danych:


Bazy danych Verif.pl


Raport Jednolity – dostęp do bazy ERIF oraz wszystkich polskich BIG

Teraz w portalu VERIF.PL uzyskasz informacje nie tylko z ERIF BIG SA, ale też ze wszystkich innych biur informacji gospodarczej (w skrócie BIG) działających w Polce. Wystarczy, że złożysz jedno zapytanie do ERIF BIG SA, i oznaczysz BIGi z których chcesz otrzymać informacje. ERIF przygotuje i przekaże Ci czytelny raport zawierający wszystkie zebrane od tych BIGów informacje gospodarcze,

Zagwarantuje Ci to większą kompleksowość informacji na temat interesującego Cię przedsiębiorcy, a więc i większe bezpieczeństwo Twojego biznesu.


Baza danych ERIF BIG S.A.

ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej. Do jego zadań należy przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe. Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Źródło: ERIF BIG S.A

Dane z weryfikacji przeprowadzonej przez niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

Sprawdź na raportkwartalny.erif.pl
Dostęp do danych ERIF jest bezpłatny i bez ograniczeń ilościowych dla klientów posiadających umowę współpracy z VERIF.PL. Dowiedz się więcej o ERIF BIG S.A.Baza danych 
Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o.

Korzystanie z raportów handlowych Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o. w serwisie Verif.pl:
  • ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji biznesowych,
  • zwiększa bezpieczeństwo transakcji handlowych,
  • pomaga w weryfikacji potencjalnych kontrahentów.
Raporty Dun & Bradstreet to bogate źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej.

Raporty zawierają informacje z wielu źródeł, zarówno rejestrowych, branżowych oraz typowo marketingowych. Pozwala to na uzyskanie w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych, danych finansowych, zdarzeń prawnych po dane zamieszczone na portalach internetowych, prasie lub z wywiadu z kierownictwem firmy.

Dodatkowo informacja o firmie wzbogacona jest o dwa, dodatkowe, istotne źródła: informację o moralności płatniczej podmiotu oraz powiązania kapitałowe podmiotu z firmami zagranicznymi.

Podstawową wartością raportu handlowego jest rekomendacja współpracy z danym partnerem handlowym. Raporty stanowią więc wielofunkcyjne narzędzie pozwalające odkrywać niebezpieczne obszary ryzyka działalności z konkretnym partnerem handlowym.Baza danych Giełdy Wierzytelności VERIF.PL

Giełda Wierzytelności VERIF.PL to platforma umożliwiająca publikację w Internecie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieuregulowanych wierzytelności. Na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL można zamieścić bezsporne i wymagalne wierzytelności powstałe w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub inną działalnością statutową firmy.
Więcej informacji na temat Giełdy Wierzytelności VERIF.PL

Informacje wystawione na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL są dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników serwisu VERIF.PL. Sprawdź listę długów na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL


Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę