Ładowanie strony
verif

Proces windykacji

Kiedy klienci spóźniają się z uregulowaniem zobowiązań względem Twojej firmy, nie czekaj – podejmij kroki, które przyspieszą odzyskanie niespłaconych należności.Jeżeli nie pamiętasz loginu lub hasła, zadzwoń

lub

Zamów kontakt

Nie masz z nami umowy?

Zadzwoń
: 22 594 25 00


Im szybciej podejmiesz działanie pomagające zlikwidować w Twojej firmie zatory płatnicze, które powstały z powodu opóźnień w regulowaniu płatności przez Twoich klientów, tym szybciej je zlikwidujesz i odzyskasz należności:

  • Giełda Wierzytelności VERIF.PL umożliwia szybkie podjęcie działań wspierających proces windykacji oraz negocjację z kontrahentem,
  • rejestr dłużników ERIF umożliwia dostęp do narzędzi pomagających w windykacji wierzytelności przedawnionych i po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Wezwania, monity i zawiadomienia

Wezwanie do zapłaty to pismo informujące o zamiarze wyciągnięcia konsekwencji w przypadku nieuregulowania zaległości płatniczych. Zawiera ono klauzulę, że brak spłaty należności będzie równoznaczny z dopisaniem danych dłużnika do rejestru dłużników ERIF lub opublikowaniem ogłoszenia sprzedaży wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL.

Dodawanie dłużników

Dodawanie ogłoszeń na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL:

windykacja
Warunki formalne wpisu na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL:
Wierzytelność bez ograniczeń wartości i przeterminowania, bezsporna.

Dodawanie wpisów do rejestru dłużników ERIF:

windykacja
Wierzytelność powyżej 500 PLN, przeterminowana co najmniej 30 dni, upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu danych do rejestru dłużników ERIF (z podaniem siedziby biura).
 


Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę