Ładowanie strony
verif
Wyszukaj kontrahenta w naszej bazie danych

X Należy wpisać min. 3 znaki aby rozpocząć wyszukiwanie.

Cennik


Usługi VERIF.PL (ceny netto) Anonimowy Zarejestrowany Przedpłata za usługi Niski abonament
Powrót
Zarejestruj się Skontaktuj się Skontaktuj się
Sprawdzanie i weryfikacja w bazach publicznych bezpłatne bezpłatne bezpłatne bezpłatne
Bazy danych KRS / CEIDG tak tak tak tak
Podmioty i osoby zarejestrowane w KRS dane podstawowe dane podstawowe dane rozszerzone dane rozszerzone
Jednoosobowe działalności gospodarcze dane podstawowe dane podstawowe dane podstawowe dane rozszerzone
Ilość sprawdzeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Odpis KRS / CEIDG bezpłatnie / ms.gov.pl bezpłatnie / ms.gov.pl bezpłatnie / ms.gov.pl bezpłatnie / ms.gov.pl
Bazy danych Giełda Wierzytelności VERIF.PL tak tak tak tak
Ilość sprawdzeń - - bez ograniczeń bez ograniczeń
Sprawdzanie i weryfikacja w bazie ERIF BIG S.A. nie nie tak tak
Raport o podmiocie z ERIF BIG S.A. - - usługa limitowana usługa limitowana
Limit bezpłatnych sprawdzeń - - 10 / miesięcznie
40 / miesięcznie
Raport jednolity z ERIF BIG SA składający się z informacji pochodzących z: nie nie tak tak
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - - 15,00 zł 10,00 zł
BIG InfoMonitor S.A. - - 24,39 zł 24,39 zł
Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - - 15,00 zł 15,00 zł
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - - 23,00 zł 23,00 zł
Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. - - 24,39 zł 24,39 zł
Raport Wywiadowni Gospodarczej - STANDARD - - 22 zł 12 zł
Raport Wywiadowni Gospodarczej - PREMIUM - - 230 zł 230 zł
Monitorowanie Kontrahentów - bezpłatne bezpłatne bezpłatne
Bazy danych KRS nie tak tak tak
Rejestr dłużników ERIF nie nie tak tak
Giełda Wierzytelności VERIF.PL nie tak tak tak
Ilość monitorowanych podmiotów - bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Monitoring własnej firmy - bezpłatne bezpłatne bezpłatne
Rejestr Zapytań z rejestru dłużników ERIF - - bezpłatne bezpłatne
Zgłoszenie dłużników - - bezpłatne bezpłatne
Rejestr dłużników ERIF nie nie tak tak
Giełda Wierzytelności VERIF.PL nie nie tak tak
Ilość zgłoszeń - - bez ograniczeń bez ograniczeń
Promowanie ogłoszeń o sprzedaży wierzytelności nie nie 7 dni 7 dni
Strona główna serwisu VERIF.PL - - 10 zł 10 zł
Lista ogłoszeń na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL - - 7 zł 7 zł
Pogrubienie czcionki na liście - - 1 zł 1 zł
Podświetlenie wiersza na liście - - 2 zł 2 zł
Wycofanie dłużników - - 50zł bezpłatne
Rejestr dłużników ERIF nie nie tak tak
Giełda Wierzytelności VERIF.PL nie nie tak tak
Wycofanie na wniosek dłużnika - - 100 zł 50 zł
Pozytywne informacje o płatniku - - bezpłatne bezpłatne
Ilość zgłoszeń pozytywnych informacji - - bez ograniczeń bez ograniczeń
Imienne pieczątki prewencyjne - - 100 zł (stempel) 75 zł (stempel)
Rejestr dłużników ERIF nie nie tak tak
Giełda Wierzytelności VERIF.PL nie nie tak tak
Wersje elektroniczne pieczątek - - bezpłatnie bezpłatnie
Wezwania i zawiadomienia dłużników - - bezpłatnie bezpłatnie
Wzory wezwań i ostrzeżeń dłużników - - bezpłatnie bezpłatnie
Zawiadomienia dłużników listownie - - bezpłatnie bezpłatnie
Zawiadomienia dłużników telefonicznie - - bezpłatnie bezpłatnie
Zawiadomienia dłużników za pomocą wiadomości SMS - - bezpłatnie bezpłatnie
Jednorazowa opłata pakietowa
- - 150 zł 125 zł
Aktywacja - - tak tak
Wybrana imienna pieczątka prewencyjna w wersji elektronicznej - - tak tak
Indywidualny opiekun - - tak tak
Szkolenie - - tak tak
Opłata roczna / miesięczna - - 500 zł / rocznie 200 zł / miesięcznie
Minimalny okres umowy - - 12 miesięcy 3 miesiące
Okres wypowiedzenia - - 1 miesiąc 1 miesiąc
Ilość dodatkowych użytkowników - - do 3 do 5
Opłata za dodatkowego użytkownika - - 100 zł / rocznie 25 zł / miesięcznie
Obsługa posprzedażowa
- - bezpłatnie bezpłatnie

Certyfikat PEWNY KONTRAHENT nie nie tak tak
Opłata roczna za Certyfikat - - 600 zł / rocznie bezpłatnie
Aktywacja jednorazowa Certyfikatu - -
100 zł 100 zł
Dyplom Certyfikatu w oprawie
- 100 zł / szt 75 zł / szt
Elektroniczny dyplom, widgety i logotypy - - bezpłatnie bezpłatnie
Weryfikacja online - - bezpłatnie bezpłatnie
Wizytówka firmy w portalu - - bezpłatnie bezpłatnie
Minimalny okres umowy - - 12 miesięcy 3 miesiące
Okres wypowiedzenia - - 1 miesiąc 1 miesiąc
Obsługa posprzedażowa
- - bezpłatnie bezpłatnie

Powyższy cennik zawiera kwoty netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT.