Ładowanie strony
verif

Wywiadownia gospodarcza

VERIF.PL współpracuje z jednym z największych dostawców informacji gospodarczych w Polsce firmą CRIF Sp. z o.o.
Kluczowe informacje na temat firmy kontrahenta dostępne są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w raporcie Credit Check Business (CCB).

Korzyści ze stosowania Raportów Wywiadowni Gospodarczej

 • ułatwiają podejmowanie ważnych decyzji biznesowych,
 • stanowią doskonałe źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej firm,
 • zwiększają bezpieczeństwo transakcji handlowych,
 • pomagają w weryfikacji potencjalnych kontrahentów,
 • stanowią podstawę do podejmowania decyzji o warunkach współpracy z nowymi partnerami,
 • dają wsparcie podczas negocjacji handlowych,
 • dostarczają informacje o konieczności szybkiego podjęcia działań windykacyjnych.

W raporcie znajdziesz bogate źródło informacji gospodarczych na temat przedsiębiorstwa przydatnych podczas oceny wiarygodności partnerów handlowych oraz podejmowania ważnych decyzji biznesowych.

 • rozbudowane informacje rejestrowe i finansowe na temat firmy,
 • pełen obraz działalności przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej,
 • informacje o ryzyku współpracy,
 • rekomendacja wiarygodności firmy.

Raport Credit Check Business (CCB) o wybranej firmie zawiera:

 • dane rejestrowe spółek w KRS,
 • dane rejestrowe jednoosobowych firm i spółek cywilnych (na podstawie danych CEIDG oraz REGON
 • strukturę własności,
 • ocenę obecnej kondycji finansowej i wiarygodności płatniczej firmy,
 • skład zarządu i rady nadzorczej,
 • przejrzystą strukturę reprezentacyjną firmy pozwalającą zweryfikować zdolność do czynności prawnych określonych osób,
 • aktualne i historyczne powiązania podmiotów oraz osób decyzyjnych przez pryzmat innych podmiotów, w których osoby te pełniły lub pełnią funkcje zarządcze,
 • bilans, rachunek zysków i strat, dla firm, które składają sprawozdania do eKRS,
 • rachunek przepływów pieniężnych, dla firm, które składają sprawozdania do eKRS,
 • wnioski o upadłość lub likwidację firmy,
 • prezentacja danych z giełd wierzytelności, przetargów oraz egzekucji komorniczych,
 • dane z internetowej giełdy długów,
 • ostrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego,
 • informację z Białej Listy Podatników VAT,
 • informację z Europejskiego Rejestru Aktywnych Płatników VAT,
 • informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • weryfikację siedziby rejestrowej formy pod kątem występowania tam biur wirtualnych,
 • dodatkowe przeznaczenia budynków szczególnych (POI), np. szkół, ambasad, zakładów karnych,
 • weryfikację baz nieuregulowanych płatności oraz upadłości,
 • KRZ – Informacje pochodzące z tablicy ogłoszeń Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • dane dotyczące historii płatniczej:
  • informacje z giełd wierzytelności, w tym unikatowe dane z giełdy www.kupdlug.pl
  • postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • postępowań sądowo - komorniczych
  • zaległości wobec ZUS i US
  • uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (tarcza antykryzysowa 4.0)

Raporty Credit Check Business (CCB) są udostępniane użytkownikom zarejestrowanym w serwisie VERIF.PL.

Jak to działa?

 • Wyszukaj firmę
 • W informacjach szczegółowych wybierz raport Credit Check Business (CCB)
 • Kup / Pobierz raport na temat wyszukanej firmy!

Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę