Ładowanie strony
verif

Giełda wierzytelności

Giełda Wierzytelności VERIF.PL to internetowa platforma umożliwiająca publikację ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieuregulowanych wierzytelności

Na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL można zamieścić bezsporne i wymagalne wierzytelności, które powstały w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub innej działalności statutowej firm. Dbamy o rzetelność zamieszczonych danych, dlatego każda wystawiana na naszej Giełdzie wierzytelność musi być odpowiednio udokumentowana.

Giełda Wierzytelności VERIF.PL jest ogólnodostępna. Znajdują się na niej:
 • Podstawowe informacje o zobowiązaniu wystawionym na Giełdzie, które widzą wszyscy użytkownicy Internetu bez żadnych ograniczeń,
 • Ogłoszenia o sprzedaży, które są indeksowane przez Google.pl oraz inne wyszukiwarki internetowe,
 • Informacje szczegółowe na temat wierzytelności oraz narzędzie umożliwiające składanie ofert, które jest dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie.

Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

Na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL można wystawić na sprzedaż wszystkie nieuregulowane wierzytelności - bez względu na ich wartość, czy minimalny okres przeterminowania.

Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne i bez ograniczeń ilościowych. Publikacja ogłoszeń na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL jest dostępna dla klientów posiadających umowę o współpracy z serwisem. Sprawdź naszą ofertę i cennik

Usługi VERIF.PL związane z Giełdą Wierzytelności:

 • Bezpłatna publikacja dowolnej liczby ogłoszeń dotyczących sprzedaży przeterminowanych wierzytelności,
 • Bezpłatne składanie ofert zakupu wierzytelności opublikowanych na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL,
 • Bezpłatna aktualizacja danych Dłużników znajdujących się na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL,
 • Promowanie ogłoszeń na stronie głównej serwisu VERIF.PL
 • Promowanie ogłoszeń na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL
 • Zawiadamianie Dłużnika listownie i telefonicznie o wystawieniu nieuregulowanego przez niego zobowiązania na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL,
 • Udostępnianie wzorów pism: wezwań do zapłaty i monitów wysyłanych Kontrahentom,
 • Udostępnianie specjalnie spersonalizowanych pieczęci prewencyjnych w formie elektronicznej lub w formie automatu stemplarskiego. Mają one ostrzec przed konsekwencjami wynikającymi z nie wywiązania się ze swoich zobowiązań na czas i zmobilizować do terminowych płatności.

Sprawdź listę wystawionych wierzytelności na Giełdzie.
Dowiedz się więcej o procesie windykacji Dłużników

Jak to działa?

Dodanie wierzytelności do Giełdy Wierzytelności VERIF.PL jest bezpłatne, proste i trwa jedynie kilka minut.

 • Podaj dane Dłużnika lub wskaż z listy monitorowanych firm.
 • Podaj dane wierzytelności oraz cenę sprzedaży.
 • Publikuj ogłoszenie na Giełdzie Wierzytelności.
 • VERIF.PL - powiadomi Dłużnika listownie, mailowo lub telefoniczne.

Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę