Ładowanie strony
verif

Partnerzy Verif


ERIF BIG S.A.


ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej, które działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki po uzyskaniu pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach, a także o podmiotach, które terminowo regulują swoje zobowiązania. ERIF działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Zamieszczenie informacji negatywnych w rejestrze dłużników ERIF może utrudnić dłużnikom korzystanie z produktów kredytowych, w tym kredytów bankowych, pożyczek, zakupów ratalnych.Więcej informacji: www.erif.pl

DUN & BRADSTREET POLAND SP. Z O.O.


Korzystanie z raportów handlowych Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o. w serwisie Verif.pl:

  • ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji biznesowych,
  • zwiększa bezpieczeństwo transakcji handlowych,
  • pomaga w weryfikacji potencjalnych kontrahentów.
Raporty Dun & Bradstreet to bogate źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej.

Raporty zawierają informacje z wielu źródeł, zarówno rejestrowych, branżowych oraz typowo marketingowych. Pozwala to na uzyskanie w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych, danych finansowych, zdarzeń prawnych po dane zamieszczone na portalach internetowych, prasie lub z wywiadu z kierownictwem firmy.

Dodatkowo informacja o firmie wzbogacona jest o dwa, dodatkowe, istotne źródła: informację o moralności płatniczej podmiotu oraz powiązania kapitałowe podmiotu z firmami zagranicznymi.

Podstawową wartością raportu handlowego jest rekomendacja współpracy z danym partnerem handlowym. Raporty stanowią więc wielofunkcyjne narzędzie pozwalające odkrywać niebezpieczne obszary ryzyka działalności z konkretnym partnerem handlowym.


Więcej informacji: www.dnb.com/pl-pl

KRUK S.A.


KRUK S.A. od wielu lat jest numerem 1. w Polsce, w branży zarządzania wierzytelnościami i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie, jak i obrotu wierzytelnościami. Działa na rynku od 1998 roku. Spółka oferuje kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług: od prewencji poprzez windykację polubowną, sądową oraz egzekucję komorniczą po zakupy i sekurytyzację. Grupa KRUK działa na rynku polskim, rumuńskim, czeskim i słowackim. Od 2011 roku KRUK jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku obligacji GPW Catalyst.
Więcej informacji: www.kruk.eu


Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę