Ładowanie strony
verif

Partnerzy Verif


ERIF BIG S.A.


ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej, które działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki po uzyskaniu pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach, a także o podmiotach, które terminowo regulują swoje zobowiązania. ERIF działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Zamieszczenie informacji negatywnych w rejestrze dłużników ERIF może utrudnić dłużnikom korzystanie z produktów kredytowych, w tym kredytów bankowych, pożyczek, zakupów ratalnych.Więcej informacji: www.erif.pl

CRIF Sp. z o.o.


Korzystanie z raportów handlowych CRIF - Raport Credit Check Business (CCB) w serwisie Verif.pl:

  • ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji biznesowych,
  • zwiększa bezpieczeństwo transakcji handlowych,
  • pomaga w weryfikacji potencjalnych kontrahentów.
CRIF - Raport Credit Check Business (CCB) to bogate źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej.

Raporty zawierają informacje z wielu źródeł, zarówno rejestrowych, branżowych oraz typowo marketingowych. Pozwala to na uzyskanie w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych, danych finansowych, zdarzeń prawnych po dane zamieszczone na portalach internetowych.

Podstawową wartością raportu handlowego jest rekomendacja współpracy z danym partnerem handlowym. Raporty stanowią więc wielofunkcyjne narzędzie pozwalające odkrywać niebezpieczne obszary ryzyka działalności z konkretnym partnerem handlowym.


Więcej informacji: www.crif.pl

KRUK S.A.


KRUK S.A. od wielu lat jest numerem 1. w Polsce, w branży zarządzania wierzytelnościami i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie, jak i obrotu wierzytelnościami. Działa na rynku od 1998 roku. Spółka oferuje kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług: od prewencji poprzez windykację polubowną, sądową oraz egzekucję komorniczą po zakupy i sekurytyzację. Grupa KRUK działa na rynku polskim, rumuńskim, czeskim i słowackim. Od 2011 roku KRUK jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku obligacji GPW Catalyst.
Więcej informacji: www.kruk.eu


Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę