Ładowanie strony
verif

Narzędzia prewencyjne

VERIF.PL oferuje narzędzia prewencyjne poprawiające terminowe spłaty należności.

Zamów pieczęć

Spersonalizowane pieczęcie prewencyjne.

Udostępniamy specjalnie spersonalizowane pieczęcie prewencyjne z klauzulą rejestru dłużników ERIF oraz Giełdy Wierzytelności VERIF.PL.

Pieczęcie prewencyjne są dostępne dla każdego Klienta bez opłat w formie elektronicznej oraz odpłatnie w formie automatu stemplarskiego.

Pieczęć prewencyjna na fakturach lub rachunkach ostrzega przed ewentualnymi konsekwencjami, jakie mogą spotkać zalegających z płatnościami klientów. Dodatkowo mobilizuje klientów do terminowego regulowania płatności.

Wezwania do zapłaty
Wezwanie do zapłaty to pismo informujące o ewentualnych konsekwencjach, jakie grożą za niewywiązanie się z zapłaty za towar lub usługę. Na wezwaniu znajduje się specjalna klauzula ostrzegająca przez dopisaniem danych dłużnika do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. lub przed opublikowaniem ogłoszenia dotyczącego sprzedaży wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL w przypadku nieuregulowania zapłaty. Oficjalne pismo ponaglające często mobilizuje adresata do natychmiastowej spłaty zaległego zobowiązania. Posługiwanie się logotypami ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Giełdy Wierzytelności VERIF.PL oraz powoływanie się na współpracę z nimi również skutecznie zapobiega powstawaniu zaległości płatniczych.

Wzory wezwań do zapłaty są dostępne bezpłatnie dla klientów verif.pl

Zawiadomienie dłużników
Zawiadomienie o dopisaniu danych dłużnika do ERIF BIG S.A. lub publikacji ich na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL to oficjalne potwierdzenie realizacji zapowiadanych wcześniej sankcji. To również sygnał dla dłużnika, że od momentu dopisania jego danych do rejestru dłużników lub publikacji ogłoszenia dotyczącego sprzedaży jego nieuregulowanych płatności, każdy uczestnik rynku ma dostęp do informacji na temat jego zadłużenia. Zawiadomienia o dopisaniu wysyłane są przez serwis VERIF.PL bez dodatkowych opłat.
W przypadku przekazania obsłudze serwisu VERIF.PL danych teleadresowych dłużnika, jest on także zawiadamiany o realizacji danej sankcji telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

Pamiętaj! Im szybciej zaczniesz egzekwować zapłatę zaległych płatności za sprzedane usługi lub towar, tym większa szansa, że zadłużenie zostanie spłacone! Sprawdź, jak wykorzystać narzędzia w procesie windykacji.

Jak to działa?

  • Korzystaj z pieczęci prewencyjnych na wystawianych fakturach i rachunkach
  • Korzystaj z wzorów wezwań do zapłaty lub monitów dla kontrahentów
  • Zmniejsz ryzyko opóźnień w spływie należności!

Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę