Ładowanie strony
verif

Polacy coraz częściej są sprawdzani w rejestrach dłużników

Trudne czasy idą w parze ze wzrostem zaległości płatniczych Polaków. Dlatego usługodawcy i kredytodawcy coraz częściej sprawdzają i dopisują informacje gospodarcze na temat niesolidnych klientów do rejestrów dłużników. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku Rejestr Dłużników ERIF udostępnił ponad 1 milion raportów o rzetelności płatniczej konsumentów i firm. W pierwszym kwartale 2013 roku wartość spraw wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF wzrosła aż o 17% w porównaniu do ostatniego kwartału 2012 roku i przekroczyła 8,2 mld złotych. Polacy coraz częściej są sprawdzani w rejestrach dłużników.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jest jedynym biurem informacji gospodarczej, który w trosce o wiarygodność i rzetelność danych poddaje swoją bazę cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta. Zgodnie z wynikami najnowszego raportu sporządzonego we współpracy z KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na dzień 2 kwietnia 2013 w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 1,5 mln spraw. Ich łączna wartość przekroczyła 8,2 mld złotych. Co warto podkreślić wśród wszystkich spraw figurujących w Rejestrze jest już 21 tysięcy wpisów pozytywnych mówiących o prawidłowo uregulowanych zobowiązaniach.


Rosnące problemy ze spłatą długów.

W pierwszym kwartale 2013 roku w Rejestrze Dłużników ERIF szybko przybywało spraw dotyczących  niespłacanych zaległości. Ich liczba przekroczyła 1,5 miliona, co oznacza wzrost o 11 % w porównaniu do IV kwartału 2012 roku.

Po raz pierwszy od 2011 roku odnotowaliśmy w Rejestrze dwucyfrowy wzrost procentowy liczby spraw w ujęciu kwartalnym - podkreśla Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Bez wątpienia polscy konsumenci oraz przedsiębiorcy coraz mocniej odczuwają gospodarcze spowolnienie.

W ślad za wysokim bezrobociem i  malejącymi dochodami gospodarstw domowych rosną problemy z terminowym regulowaniem należności.

Każdy uczestnik obrotu gospodarczego jest narażony na współpracę z nierzetelnym partnerem. W samym Rejestrze Dłużników ERIF liczba spraw dotyczących zadłużenia wciąż rośnie. Dlatego też, aby zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji, warto sprawdzać usługodawców lub klientów w rejestrach dłużników.

Coraz więcej podmiotów podejmuje działania zapobiegawcze i sprawdza rzetelność płatniczą swoich potencjalnych kontrahentów. Tylko w I kwartale tego roku udostępniliśmy naszym klientom ponad 1 milion raportów  ̶  mówi Edyta Szymczak z Rejestru Dłużników ERIF.


Wykres 1. Liczba spraw w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF (w tym wpisy pozytywne)

Liczba spraw w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF (w tym wpisy pozytywne)

 

Wzrost wartości zadłużenia.

Trudności z terminową spłatą należności jeszcze wyraźniej widać po kwocie niespłacanego zadłużenia, która wzrosła nawet bardziej niż liczba spraw. W ciągu zaledwie 3 miesięcy bieżącego roku wartość spraw znajdujących się w Rejestrze Dłużników ERIF wzrosła aż o 17%  ̶  z 7 mld zł na koniec 2012 roku do ponad 8,2 mld zł na koniec I kwartału 2013 roku. Również i w tym przypadku jest to tempo kwartalnego wzrostu nienotowane od 2011 roku.  


Wykres 2. Wartość spraw w bazie Rejestru Dłużników ERIF

Wartość spraw w bazie Rejestru Dłużników ERIF

 

Najwięcej spraw, niemal 500 tysięcy, dotyczy zadłużenia w wysokości od  1 000 do 3 000 zł. Kolejnych 470  tysięcy wpisów to zadłużenie poniżej 1 000 zł, a niemal 360 tysięcy spraw to kwoty od 3 do 10 tysięcy zł. Rekordziści są jednak zadłużeni na dużo większe kwoty. Najbardziej zadłużona osoba fizyczna figurująca w Rejestrze Dłużników ERIF ma do spłaty 2,9 mln zł. Z kolei zobowiązanie najbardziej zadłużonej firmy przekracza 9,5 mln zł.

O uregulowaniu zaległości warto pamiętać, aby nagle nie spotkać się z odmową kredytu, pożyczki, bądź świadczenia innej usługi. Usługodawcy i kredytodawcy coraz częściej weryfikują potencjalnych klientów czy kontrahentów w biurach informacji gospodarczej.

Nadal przybywa wpisów pozytywnych.

Na koniec I kwartału 2013 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się prawie 21­­­­ tysięcy wpisów z informacją pozytywną. Oznacza to wzrost aż o 27% w porównaniu do IV kwartału 2012 roku.

Od 2012 roku stawiamy na budowę pozytywnej historii płatniczej Polaków. Chcemy, aby wiedzieli o korzyściach płynących z informacji pozytywnych zamieszczonych w BIG. W trudnych czasach wpisy pozytywne są szczególnie ważne. To nie tylko dowód rzetelności potencjalnego klienta czy partnera biznesowego, ale także docenienie tych, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania - wyjaśnia Edyta Szymczak z Rejestru Dłużników ERIF.

Sprawdzone i wiarygodne dane.

Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., jako jedyne działające w Polsce biuro informacji gospodarczej, poddaje stan swojej bazy cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta.

W ten sposób gwarantujemy naszym klientom dostęp do sprawdzonych, aktualnych i wiarygodnych danych – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF. To korzystne dla wszystkich uczestników rynku. Liczymy na to, że pozostałe dwa biura informacji gospodarczej funkcjonujące na polskim rynku również przyjmą tę dobrą praktykę.