Ładowanie strony
verif

Coraz chętniej sprawdzamy wiarygodność płatniczą kontrahentów i klientów cz.1


Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., który jest partnerem serwisu VERIF.PL, poddał kolejnej weryfikacji niezależnemu biegłemu rewidentowi stan i strukturę swojej bazy danych za II kwartał 2013 roku. 

Z najnowszego raportu „Wielkość i struktura bazy danych Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej” wynika, że wiele podmiotów zachowuje ostrożność w prowadzeniu biznesów. Dowodzi temu utrzymująca się duża liczba zapytań złożonych w II kwartale 2013 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF. W I półroczu tego roku Rejestr udostępnił łącznie ponad 1,8 mln raportów na temat rzetelności płatniczej klientów lub kontrahentów. Po II kwartale 2013 roku liczba spraw znajdujących się w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF w porównaniu do I kwartału 2013 r. pozostała niemal na niezmienionym poziomie i wyniosła 1,51 mln spraw. Natomiast o 5% wzrosła natomiast wartość spraw do poziomu 8,7 mld zł.

Z najnowszego raportu sporządzonego we współpracy z KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wynika, że na dzień 1 lipca 2013 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 1,5 mln spraw o łącznej wartości niemal 8,7 mld zł. Liczba informacji pozytywnych o terminowo regulowanych zobowiązaniach ponownie wzrosła i osiągnęła już liczbę 23 350.

Rośnie rola Rejestru jako narzędzia ułatwiającego windykację należności
Najnowszy raport „Wielkość i struktura bazy danych Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej” pokazuje, że na dzień 1 lipca 2013 roku w Systemie ERIF figurowało 1,5 mln spraw. To niemal tyle samo, co pod koniec I kwartału 2013. Przyczyną utrzymującej się na zbliżonym poziomie liczby spraw, mimo dużej ich fluktuacji, jest aktualizacja danych w Rejestrze przez wierzycieli. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych wierzyciel zobowiązany jest do zaktualizowania dokonanego wpisu przede wszystkim, gdy dłużnik spłaci całość lub część zobowiązania. Spłata zobowiązania jest efektem skutecznego działania sankcji wynikających z wpisu danych osoby zadłużonej do Rejestru. Klienci, obserwując tę skuteczność, coraz chętniej uzupełniają swoje procesy windykacyjne o wpis danych dłużników do Rejestru. Trend ten skutkuje utrzymaniem liczby spraw na zbliżonym poziomie mimo dużej liczby ich wykreśleń.

Łączna wartość zadłużenia wpisanego do Rejestru Dłużników ERIF w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku wzrosła o ponad 5% - z 8,2 mld zł do 8,7 mld zł. Warto dodać, że średnia wartość zadłużenia znajdującego się w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wzrosła o 6,7% i wynosi 5,7 tys. zł.


Wykres 1. Wartość spraw w bazie Rejestru Dłużników ERIF