Ładowanie strony
verif

Coraz chętniej sprawdzamy wiarygodność płatniczą kontrahentów i klientów cz. 2


Sprawdzamy kontrahentów
Współpraca z nierzetelnym kontrahentem lub niewypłacalnym klientem jest realnym zagrożeniem dla każdego przedsiębiorcy, szczególnie w czasach gospodarczego spowolnienia. Biura informacji gospodarczej (BIG) umożliwiają uczestnikom rynku sprawdzanie rzetelności płatniczej potencjalnego kontrahenta lub klienta na podstawie danych ze wszystkich sektorów gospodarki. Instytucje finansowe kredytujące zarówno konsumentów jak i firmy korzystają regularnie z tak cennego źródła informacji. Tym bardziej, że często dłużnik może mieć na swoim koncie zadłużenie wielokrotnie przewyższające przeciętną płacę w gospodarce. Na przykład na dzień 11 lipca 2013 roku najbardziej zadłużonym konsumentem figurującym w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. okazał się mieszkaniec województwa łódzkiego, który zalega z płatnościami na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Z kolei najbardziej zadłużony przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma siedzibę w województwie lubuskim i posiada zadłużenie o wartości ponad 6 mln zł.

Weryfikacja klientów i kontrahentów, niezależnie od koniunktury gospodarczej, jednak szczególnie w okresie stagnacji lub spowolnienia, to dla instytucji finansowych i firm ograniczenie ryzyka i szansa na redukcję kosztów późniejszej windykacji. Dlatego biura informacji gospodarczej na stałe wpisały się w polski krajobraz gospodarczy. Od początku roku Rejestr Dłużników ERIF udostępnił już ponad 1,8 mln raportów na temat polskich konsumentów i firm. 

Jeszcze więcej informacji pozytywnych
Oprócz informacji o nieuregulowanych zadłużeniach do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. mogą także trafiać wpisy dotyczące terminowo spłacanych zobowiązań. W ten sposób rzetelni płatnicy mogą budować swoją pozytywną historię płatniczą. W II kwartale 2013 roku w bazie Rejestru znajdowało się już 23 350 wpisów z informacją pozytywną. To wzrost o 13% w porównaniu do I kwartału 2013 roku, a w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 roku – aż o 340%.

Systematyczny wzrost znaczenia informacji pozytywnej to bardzo dobra wiadomość i tendencja - mówi Edyta Szymczak z Rejestru Dłużników ERIF. – Dążymy do tego, aby Rejestr ERIF stał się synonimem kompleksowej informacji gospodarczej – i tej negatywnej i tej pozytywnej. Aby tak się stało potrzebna jest edukacja ekonomiczna naszego społeczeństwa, w którą się angażujemy aktywnie, promując informacje pozytywne. Tym bardziej cieszy nas wzrostowa tendencja i otwarte projekty w tym zakresie.

Sprawdzone dane
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. niezmiennie pozostaje jedynym w Polsce biurem informacji gospodarczej, które poddaje stan swojej bazy cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta.

Jesteśmy przekonani, że dzięki weryfikacji przez biegłego rewidenta możemy zagwarantować klientom dostęp do sprawdzonych, aktualnych i wiarygodnych danych. Nasi klienci i partnerzy doceniają tę transparentność. Niezmiennie też zachęcamy pozostałe BIGi działające w naszym kraju do wprowadzenia takiej transparentnej polityki weryfikacji swoich baz danych. Rynek i klienci korzystający z usług BIG mogą na tym tylko skorzystać – podkreśla Edyta Szymczak.